Ienākumu no ieguldījumiem (ROI) kalkulators

Izmantojiet mūsu ieguldījumu ienākumu kalkulatoru, lai aprēķinātu, cik ietaupīsiet uz izdevumiem gada laikā.

Aprēķiniet, cik liels ir uzņēmuma izmaksu ietaupījums no piederošā transportlīdzekļa gada laikā

Transportlīdzekļu skaits10

-
+

Vidējais nobraukums kilometros uz vienu transportlīdzekli gadā30000

-
+

Apkopes izdevumi gadā10000

-
+

Līzinga izmaksas uz vienu transportlīdzekli gadā60000

-
+

Izmaksu ietaupījums no transportlīdzekļiem gadā

Aprēķiniet, cik liels ir uzņēmuma izmaksu ietaupījums no darbaspēka gadā

Uz pilnu slodzi strādājošo darbinieku skaits uzņēmumā12

-
+

Algas fonds (iekļaujot darba devēja izmaksas)5000

-
+

Izmaksas no cilvēku un ierīču iznomāšanas gadā100000

-
+

Cik daudz darbu tiek plānots vienlaikus?20

-
+

Izmaksu ietaupījums no darbaspēka gadā

Aprēķiniet, cik liels ir uzņēmuma izmaksu ietaupījums no plānošanas gadā

Uz pilnu slodzi strādājošo darbinieku skaits, kuri veic plānošanu12

-
+

Apmaksāto stundu skaits, kas pavadītas pārvietojoties5

-
+

Virsstundu skaits nedēļā2

-
+

Stundu skaits nedēļā, kas tiek patērēts grafiku plānošanai un darba laika aprēķināšanai2

-
+

Izmaksu ietaupījums no plānošanas gadā

Ietaupījums uz izdevumu rēķina

Ienākumi no ieguldījumiemIetaupījums uz izdevumu rēķina

Ietaupījums gadā

Izmaksu ietaupījums gadā uz vienu darbinieku

Ieguldījumu ienesīgums