No atslēgu skapja pie sienas līdz lietotnei telefonā. A/S “Sadales tīkls” pieredzes stāsts autoparka optimizācijā

“Mums bija jāatrod jaunas tehnoloģijas un efektīvi tehniskie risinājumi,” savu veiksmes stāstu vieglā transporta autoparka optimizācijā iesāk A/S “Sadales tīkls” transporta daļas vadītājs Gints Čače. No 1066 tūkstošiem vieglo transportlīdzekļu autoparka vienībām uz 659 – tieši tik liela optimizācija ir ieplānota “Latvenergo” koncerna uzņēmumam “Sadales tīkls. Vai tas izdodas un kā tas strādā, devāmies aplūkot klātienē!

Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” ietilpst Latvenergo koncernā, kas ir lielākais elektroapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs. AS “Sadales tīkls” nodrošina elektroenerģijas piegādi aptuveni vienam miljonam klientu objektu, attīstot un uzturot elektrotīklu Latvijā, kas aptver 99% valsts teritorijas. Lai apkalpotu visu šo teritoriju, uzņēmums aktīvi rūpējas par to, lai darbiniekiem būtu pieejami transportlīdzekļi, kas ļautu efektīvi veikt savus darba pienākumus.

Vērā jāņem daudzi faktori, sniedzot saviem darbiniekiem piekļuvi pie automašīnām – gan finansiālie, gan ekoloģiskie, gan laika plānošanas apstākļi. Kā atzīst uzņēmuma pārstāvji, efektīvākā metode, ir koplietošanas automašīnas.

“Ideja par koplietošanas transportlīdzekļiem mums jau uzņēmumā ir ļoti sen. Mēs jau ilgstoši pirms tam meklējām risinājumu, kā nodrošināt iespēju pašiem darbiniekiem plānot transporta noslodzi, pieteikties pie mašīnām un piekļūt šo mašīnu atslēgām. Tad nu mūsu sākotnējais mēģinājums bija elektroniskie skapji, kas maksā diezgan lielu naudu. Mīnusi ir tie, ka skapī ligzdu skaits atslēgām ir ierobežots un tas ir grūti administrējams,” skaidro A/S “Latvenergo” tehnoloģiju atbalsta projektu vadītājs Andrejs Paeglis.

“Diemžēl mūs pavadīja vairākas problēmas  – pirmkārt, pie skapja vienmēr bija nepieciešams kāds administrators, kas nodrošina piekļuvi, otrkārt, mūsu rezervēšanas sistēma nebija saistīta ar šo skapju sistēmu. Pēc būtības varēja rasties situācijas, kad kāds neapzinīgāks cilvēks nenorezervē automašīnu mūsu sistēmā un aizbrauc ar to, taču cilvēks, kas rezervāciju ir veicis, pie automašīnas vairs netiek,” stāsta Paeglis.

Līdz ar radušos situāciju un nepieciešamību optimizēt transportlīdzekļu skaitu, uzņēmums nonāca pie secinājuma, ka jāmeklē efektīvākas metodes.

Kā stāsta A/S “Sadales tīkls” transporta daļas vadītājs Gints Čače: “Optimizācijas izaicinājums bija ļoti nopietns. Viens no jaunākajiem risinājumiem bija “Fleet Complete” piedāvājums, kas ļauj pašiem darbiniekiem, izmantojot vai datoru, vai mobilo lietotni, patstāvīgi veikt rezervācijas. Rezultātā darbinieki var plānot savus darba uzdevumus un laiku. Šis ieguvums jau ir spilgti atspoguļojies jau tagad, jo mēs esam optimizējuši vairāk nekā simts vieglā transporta vienības.”

Papildus veiksmīgajai optimizācijai uzņēmums saņem datus par transportlīdzekļu nolietojumu un to, cik apzinīgi darbinieki šīs automašīnas izmanto.

“Protams, pieejamās informācijas daudzums ir nesalīdzinoši lielāks – ir dažāda veida atskaites, dažāda veida iestatījumi, grupas, iespēja pievienot lietotājus, izmainīt transportlīdzekļa datus utt.. Bet sadaļā “Rezervācija”, transporta administrators redz pilnu ainu – kur, kas notiek, kādās vietās. Sistēma prot izsekot līdzi straujiem paātrinājumiem, straujām bremzēšanām, un, attiecīgi, mēs varam reaģēt un runāt ar transporta lietotāju, lai viņš mūsu izsniegto automašīnu izmanto daudz apzinīgāk,” atklāj Andrejs Paeglis.

“Pēc būtības, ja nu kāds vēl nav aprīkojis sava uzņēmuma transportlīdzekli ar izsekošanas ierīci, mēs pēc pieredzes varam stāstīt, ka tikai aprīkojot un sekojot maršrutiem, jau tiek samazināts transportlīdzekļa nobraukums vismaz par 20%. Tas nozīmē par 20% mazāk tiek iepirkta degviela, kas, īpaši “Latvenergo” koncerna mērogā ir ļoti liels ieguvums.”

Šobrīd “Latvenergo” meitas uzņēmums A/S ”Sadales tīkls” jau izmanto “Fleet Complete” koplietošanas funkcionalitāti. Kā vēsta uzņēmuma pārstāvis Andrejs Paeglis, ir plānots to popularizēt un ieviest aizvien plašākā mērogā. “Tā ir reāla iespēja, kā samazināt transportlīdzekļu skaitu, kas netiek pietiekami intensīvi izmantoti. Viens tāds koplietošanas transportlīdzeklis var aizstāt vismaz divas mašīnas, kas netiek pienācīgi izmantotas.”

Optimizācijas izaicinājums bija ļoti nopietns. Viens no jaunākajiem risinājumiem bija “Fleet Complete” piedāvājums, kas ļauj pašiem darbiniekiem, izmantojot vai datoru, vai mobilo lietotni, patstāvīgi veikt rezervācijas. Rezultātā darbinieki var plānot savus darba uzdevumus un laiku. Šis ieguvums jau ir spilgti atspoguļojies jau tagad, jo mēs esam optimizējuši vairāk nekā simts vieglā transporta vienības.

Gints Čače

A/S “Sadales tīkls” transporta daļas vadītājs 

Atradīsim jūsu uzņēmumam piemērotu risinājumu!

Palīdzēsim jums ar inovatīviem risinājumiem, lai jūs varētu efektīvāk vadīt autoparku un mobilo komandu.